Personvern

Ved å sende inn dine personlige opplysninger på dette nettstedet, samtykker du til at Momento Education registrerer og lagrer informasjonen i våre systemer. Vi gjør dette for å gi deg den servicen du forventer, og for å være i stand til å oppfylle våre forpliktelser overfor deg som kunde.

Momento kan dele informasjon med enkelte tredjeparter, for eksempel våre partnerorganisasjoner i utlandet. Informasjonen deles blant annet for å finne vertsfamilier, skoler og universiteter. Vi vil alltid bestrebe å behandle informasjonen så internt som mulig for å beskytte ditt privatliv.

Du har i samsvar med personopplysningsloven rett til å be om at en kopi av informasjonen vi har om deg. Informasjonen kan gis gratis en gang i året. Anmodningen må være skriftlig gitt til Momento og undertegnet av deg.