Konkurransevilkår for Momento Education Norge

Adresse: Sandakerveien 139, 0484 Oslo

Org. nr:917 222 843

Denne konkurransen er på ingen måte sponset av, administrert av eller assosiert med Instagram, Facebook eller annet sosialt nettverk. Deltakelsen og informasjonen du gir via deltakelse blir behandlet bare av Momento Education. Ingen form for personlig informasjon vil bli utgitt til en tredjepart som følge av denne konkurransen.

Konkurransen vil være aktiv fra 1. desember 2018 til 23. desember 2018, sentraleuropeisk tid (GMT +1). Etter denne datoen vil det ikke lenger være mulig å delta på konkurransen.

Konkurransens deltakere har ingen spesifikk aldersrestriksjoner eller restriksjoner for hvor deltakeren er lokalisert i verden.

Hvordan delta i konkurransen

De som deltar på denne konkurransen deltar via våre sosiale kanalers kommentarfelt. Ved å svare på spørsmålet vi stiller, er den som kommenterer automatisk med i konkurransen. Har du deltatt og oppfylt krav til riktig svar eller engasjement på denne konkurransen er deltakeren automatisk med i trekning av vår utvalgte premie. Premien er informert om på den sosiale kanalen.

Konkurransen er via våre sosiale kanaler og deltaker vil derfor stille med fullt navn ved deltakelse på konkurransen.

Deltakere er på ingen måte tvunget til å dele vår konkurransen eller tvunget til å nevne andre personer for å delta i konkurransen. Disse typer engasjementer er opp til hver enkelt deltaker.

Hvordan trekker vi en vinner?

Vi vil trekke en vinner den 23. desember 2018.

Vi trekker vinner tilfeldig ved valg mellom alle deltakere som har deltatt i vår konkurranse gjennom perioden for den spesifikke konkurransen.

Vinneren vil bli annonsert gjennom vår sosiale kanal samme dag som den trekkes. Vi kontakter vinneren via vår sosiale kanal, eller oppfordrer vinneren til å kontakte oss for å bli enig om hvor og når premien skal bli mottatt.

Ingen form for avgift eller kjøp er knyttet til deltakelse av konkurransen. Vinneren er ikke ansvarlig for noe som helst av kostnad for utsending eller bruk av premie.

Vinner av premie for vår konkurranse vil bli trukket fra en sammenlagt liste av deltakere fra kommentarfeltene på Facebook og Instagram. Én vinner vil bli trukket i løpet av konkurranseperioden.